Paglibot sa Pabrika

Panggawas nga Pagtan-aw sa Enterprise

External-view-of-the-enterprise1
External-view-of-the-enterprise2

Proseso sa Operasyon

Operasyon-Proseso1
Operasyon-Proseso2
Operasyon-Proseso3
Operasyon-Proseso4
Operasyon-Proseso5
Operasyon-Proseso6
Operasyon-Proseso7
Operasyon-Proseso8

Kagamitan

kahimanan1
Kagamitan2
Kagamitan3